درب‌های دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف به طور کلی پنج درب ورود دارد

 درب اصلی یا درب آزادی یا سردر دانشگاه(فقط پیاده رو) گوگل‌مپ
درب نقلیه (درب ماشین‌رو خیابان آزادی) گوگل‌مپ
 درب انرژی (فقط پیاده‌رو) واقع در کوچه  قاسمی، نزدیک‌ترین در به سالن جباری که برای همایش‌های مهم مثل روز دانشجو اغلب مورد استفاده قرار میگیره، گوگل‌مپ
درب صنایع (پیاده رو و ماشین‌رو) غربی‌ترین درب دانشگاه، گوگل‌مپ
درب تربیت بدنی (پیاده‌رو و ماشین‌رو) چون جلوی ساختمان ترتبیت بدنی قرار گرفته بهش میگن درب تربیت بدنی، گوگل‌مپ

از بین درب‌های فوق فقط درب آزادی و درب انرژی همیشه باز هستند و میشه شب‌ها و روزهای تعطیل وارد یا ، خارج شد، بقیه درب‌ها ساعات خاصی فقط باز هستند